Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10316/101256
Title: Predicting motor oil condition using artificial neural networks and principal component analysis
Authors: Rodrigues, João
Costa, Inês
Farinha, J. Torres 
Mendes, Mateus 
Margalho, Luís
Keywords: condition monitoring; oil analysis; multivariate analysis; predictive maintenance; monitorowanie stanu; analiza oleju; analiza wielowymiarowa; konserwacja predykcyjna
Issue Date: 2020
Serial title, monograph or event: Eksploatacja i Niezawodnosc
Volume: 22
Issue: 3
Abstract: The safety and performance of engines such as Diesel, gas or even wind turbines depends on the quality and condition of the lubricant oil. Assessment of engine oil condition is done based on more than twenty variables that have, individually, variations that depend on the engines’ behaviour, type and other factors. The present paper describes a model to automatically classify the oil condition, using Artificial Neural Networks and Principal Component Analysis. The study was done using data obtained from two passenger bus companies in a country of Southern Europe. The results show the importance of each variable monitored for determining the ideal time to change oil. In many cases, it may be possible to enlarge intervals between maintenance interventions, while in other cases the oil passed the ideal change point.
Bezpieczeństwo i wydajność silników takich, jak silniki Diesla czy gazowe, a nawet turbiny wiatrowe, zależą od jakości i stanu oleju smarowego. Stanu oleju silnikowego ocenia się na podstawie ponad dwudziestu zmiennych, z których każda ulega wahaniom w zależności od typu i zachowania silnika oraz innych czynników. W niniejszym artykule opisano model, który pozwala na automatyczną klasyfikację stanu oleju, z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i analizy składowych głównych. Badania przeprowadzono na podstawie danych uzyskanych od dwóch przewoźników pasażerskich działających na terenie jednego z krajów położonych na południu Europy. Wyniki pokazują, że każda z monitorowanych zmiennych ma znaczenie dla określenia idealnego czasu na wymianę oleju. Podczas gdy w wielu przypadkach w badanych przedsiębiorstwach możliwe było zwiększenie odstępów czasowych między działaniami konserwacyjnymi, w innych, idealny moment wymiany oleju został przekroczony.
URI: http://hdl.handle.net/10316/101256
ISSN: 15072711
DOI: 10.17531/ein.2020.3.6
Rights: openAccess
Appears in Collections:I&D CEMMPRE - Artigos em Revistas Internacionais
I&D ISR - Artigos em Revistas Internacionais

Show full item record

SCOPUSTM   
Citations

14
checked on Nov 17, 2022

WEB OF SCIENCETM
Citations

16
checked on May 2, 2023

Page view(s)

14
checked on Sep 18, 2023

Download(s)

30
checked on Sep 18, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons