Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10316/87548
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGorostiza Langa, Santiago-
dc.date.accessioned2019-09-12T17:06:20Z-
dc.date.available2019-09-12T17:06:20Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.issn0210-380Xpt
dc.identifier.issn2385-4588pt
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10316/87548-
dc.description.abstractMalgrat la seva rellevància a la banca barcelonina del primer terç del segle xx, la figura de Josep Garí Gimeno ha estat relativament poc estudiada. A banda del seu paper al capdavant de la banca Arnús-Garí i de diverses empreses, Josep Garí va ser pròxim a Francesc Cambó i Joan Ventosa. Després de fugir de Barcelona durant la guerra civil, va donar suport al règim franquista durant la resta de la seva vida, si bé les seves relacions amb aquest no van estar exemptes de friccions, incloent-hi un episodi que el va portar deu dies a la presó l’any 1953. L’estudi de Josep Garí s’emmarca també en el conflicte entre els sistemes borsaris de Madrid i Barcelona durant el primer terç del segle xx, que es va resoldre a favor de la capital amb el final de la guerra civil.pt
dc.description.abstractDespite his importance in the Barcelona banking industry during the first third of the twentieth century, Josep Garí Gimeno has received relatively little attention. In addition to his role as head of the Arnús-Garí bank and several companies, he was close to Francesc Cambó and Joan Ventosa. After fleeing from Barcelona during the Spanish Civil War, he supported the Franco regime for the rest of his life, although his relations with the dictatorship were far from smooth, including an episode of imprisonment for ten days in 1953. The study of Josep Garí Gimeno is embedded in the conflict between the different stock exchange systems of Madrid and Barcelona during the first third of the twentieth century, which was resolved in favour of the system used in the capital with the end of the Spanish Civil War.pt
dc.language.isospapt
dc.publisherAssociació Recerquespt
dc.relationPITN-GA-2011-289374pt
dc.rightsopenAccesspt
dc.subjectJosep Garí Gimenopt
dc.subjectHistòria empresarialpt
dc.subjectHistòria econòmicapt
dc.subjectBanca Arnús-Garípt
dc.subjectJosep Garí Gimenpt
dc.subjectBusiness historypt
dc.subjectEconomic historypt
dc.subjectArnús-Garí bankpt
dc.titleJosep Garí Gimeno (1886-1965). Un banquer victorióspt
dc.title.alternativeJosep Garí Gimeno (1886-1965). A victorious bankerpt
dc.typearticle-
degois.publication.firstPage141pt
degois.publication.lastPage159pt
degois.publication.issue67pt
degois.publication.locationBarcelonapt
degois.publication.titleRecerques: història, economia, culturapt
dc.relation.publisherversionhttps://www.raco.cat/index.php/Recerques/article/view/330653pt
dc.peerreviewedyespt
dc.date.embargo2013-01-01*
uc.date.periodoEmbargo0pt
uc.controloAutoridadeSim-
item.fulltextCom Texto completo-
item.languageiso639-1es-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.researchunitCentre for Social Studies-
crisitem.author.parentresearchunitUniversidade de Coimbra-
crisitem.author.orcid0000-0002-8516-5642-
Appears in Collections:I&D CES - Artigos em Revistas Internacionais
Files in This Item:
File Description SizeFormat
Josep Garí Gimeno 1886-1965_un banquer victoriós.pdf201.05 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Page view(s)

72
checked on Aug 12, 2020

Download(s)

13
checked on Aug 12, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.