Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10316/102554
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCarvalho, Maria José-
dc.date.accessioned2022-09-30T09:50:22Z-
dc.date.available2022-09-30T09:50:22Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.issn1989-578Xpt
dc.identifier.issn1889-2566pt
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10316/102554-
dc.description.abstractBased on a medieval corpus, the article analyzes the evolution and the historic behavior of the prefixes a(d)-, re-, en-, des- and es- in certain lexical items, aiming to assess the semantic and cognitive motivations of the derivational change, as well as its direction. A contrast is made between the morpho-semantic variation of these prefixes in medieval Portuguese and in modern European Portuguese (including dialectal varieties), emphasizing questions of productivity, redundancy, recategorization, polysemy, and semantic specialization. We conclude that the motivations for derivational changes, normally semantic and cognitive, are extremely important, and require the inclusion of a diachronic perspective and of diatopic variation in any systematic study on Portuguese derivational morphology.pt
dc.description.abstractA partir dun corpus medieval, o artigo analiza a evolución e o comportamento histórico dos prefixos a(d)-, re-, en-, des- e es- en determinadas unidades léxicas, co obxectivo de avaliar a importancia das motivacións semánticas e cognitivas no cambio derivativo, así como de determinar a dirección deste. Establécese unha comparación entre a variación morfosemántica deses prefixos no galego-portugués medieval e no portugués europeo contemporáneo (incluíndo variedades dialectais), incidindo en cuestións de produtividade, redundancia, recategorización, polisemia e especialización semántica. Conclúese que as motivacións para os cambios derivativos, xeralmente semánticas e cognitivas, son extremadamente importantes e requiren a inclusión tanto dunha perspectiva diacrónica como da variación diatópica en calquera estudo sistemático da morfoloxía derivativa do portugués.pt
dc.language.isoengpt
dc.rightsopenAccesspt
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pt
dc.subjectDerivation and cognitionpt
dc.subjectdiachronic derivational morphologypt
dc.subjectpolysemy and derivationpt
dc.subjectprefixespt
dc.subjectDerivación e cogniciónpt
dc.subjectmorfoloxía derivativa diacrónicapt
dc.subjectpolisemia e derivaciónpt
dc.subjectprefixospt
dc.titlePrefixes in the history of Portuguese: a semantic and cognitive approachpt
dc.title.alternativeOs prefixos na historia do portugués: unha aproximación semántica e cognitivapt
dc.typearticle-
degois.publication.firstPage45pt
degois.publication.lastPage67pt
degois.publication.issue0pt
degois.publication.titleEstudos de Linguistica Galegapt
dc.peerreviewedyespt
dc.identifier.doi10.15304/elg.8.2608pt
degois.publication.volume8pt
dc.date.embargo2015-01-01*
uc.date.periodoEmbargo0pt
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypearticle-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextCom Texto completo-
item.languageiso639-1en-
crisitem.author.deptFaculty of Arts and Humanities-
crisitem.author.orcid0000-0002-0353-5217-
Appears in Collections:I&D CELGA - Artigos em Revistas Internacionais
Show simple item record

SCOPUSTM   
Citations

1
checked on Apr 15, 2024

WEB OF SCIENCETM
Citations

1
checked on Apr 2, 2024

Page view(s)

55
checked on Apr 9, 2024

Download(s)

55
checked on Apr 9, 2024

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons